שעוונית יחיד עבה רוחב 90 ס"מ - מק"ט 123
שעוונית יחיד עבה רוחב 80 ס"מ - מק"ט 124
שעוונית יחיד רוחב 90 ס"מ, עבה במיוחד - מק"ט 197
שעוונית יחיד רוחב 80 ס"מ, עבה במיוחד - מק"ט 125
שעוונית תינוק/מעבר - מק"ט 127
ציפה לשעוונית לשמיכת יחיד עם ריצ'רץ' - מק"ט 126
שעוונית למיטה זוגית רוחב 160 ס"מ - מק"ט 160

שעוונית