Happy Baby

אודות

Baby's Room

צחית הוקמה בשנת 1970 ע"י צבי פונפדר ז"ל ניצול שואה בן למשפחת תעשייני טקסטיל מהונגריה.

צבי היה מכונאי המייסטר הראשי של כיתן דימונה למכונות אריגה. ברבות הימים עם התרחבות המשפחה פתח עסק לאריגת בדים. במו ידיו ייצר חיתולים לפני עידן הטיטולים, קנה את החוטים וארג לבדי הטטרה המפורסמים לצד צעיפים, שמיכות מפיות ועוד. בנו וממשיך דרכו אריאל הרחיב את קוו המוצרים בתחום הטקסטיל לתינוקות, וממכונת אריגה אחת עברו למתפרה בייצור ישראלי בדרום תל אביב כשלצד הייצור המקומי נכנסים למלאי המכירות מדי חודש מוצרים בייצור מיוחד עבורנו ממפעלים בחו"ל. צחית מקפידה על איכות בדי הטריקו והכותנה המובחרים.

את מוצרי "צחית" ניתן להשיג במגוון חנויות למוצרי תינוקות בכל הארץ.